Konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u Predškolsku ustanovu ''Naša radost''

Raspisuje se konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u Predškolsku ustanovu ''Naša radost'' Krupanj. Konkurs za prijem zahteva otvoren je od 1. 4. 2023. godine do 30. 4. 2023. godine. U Predškolsku ustanovu ''Naša radost'' Krupanj u radnoj 2024/2025. godini može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika: - u jaslenu grupu: deca rođena 2022/2023; - u vrtićke grupe: deca rođena u periodu od 2019. do 2022. godine; - u pripremne predškolske grupe: deca rođena od 1. 3. 2018. godine do 28. 2. 2019. godine. Tekst konkursa za prijem dece čini sastavni deo ove Odluke. Zahtev za prijem dece podnosi roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik deteta elektronskim putem, putem portala eUprava (eVrtić). Izuzetno, ukoliko roditelj/zakonski zastupnik nije u mogućnosti da podnese zahtev elektronskim putem, zahtev se može podneti i u ustanovi. Zahtevi podneti po isteku roka za podnošenje, biće razmatrani naknadno. Prijem dece je moguć ukoliko postoje slobodna mesta u grupama. Preliminarne liste biće objavljene 20. 5. 2024. godine. Roditelj deteta koje nije primljeno u Ustanovu ima pravo da podnese prigovor direktoru u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj tabli Ustanove, odnosno do 28. 5. 2024. godine. Postupak prijema dece u ustanovu vrši Komisija za prijem dece koju imenuje direktor ustanove, koja će svoj posao obavljati uz primenu važećih zakonskih i podzakonskih akata.
  • Mačkov Kamen 5, Krupanj, Srbija
  • +381 15 581 260
  • +381 15 581 260
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Postavite pitanje

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top